Patrycja Ewa Longawa | Jest Nadzieja

Patrycja Ewa Longawa | Jest Nadzieja

Nazywam się Patrycja Ewa Longawa. Jestem psychoterapeutką w trakcie ostatniego roku szkolenia w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Prowadzę psychoterapię w nurcie integracyjnym.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na psychiatrycznym oddziale dziennym szpitala Wolskiego – terapia grupowa leczenia nerwic i zaburzeń osobowości, gdzie poza sesjami psychoterapeutycznymi odbywały się zajęcia z zakresu psychodramy, filmoterapii, relaksacji, psychogimnastyki oraz psychorysunku.

Ukończyłam kurs „Arteterapia – kultura przeciw wykluczeniu” (430 godzin, Centrum Łowicka, Warszawa). Posiadam dyplom magistra socjologii ze specjalizacją z zakresu psychosocjologii. Jestem w trakcie jednolitych studiów magisterskich z psychologii.

Pracę terapeutyczną wykonuję pod stałą superwizją, głównie u Anny Ostaszewskiej (autorka książki: „Psychoterapia integracyjna w podejściu chrześcijańskim”). W 2020 r. rozpoczęłam współpracę z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej Bednarska w Warszawie oraz z aplikacją Therapify.eu.

Moją twórczość: artykuły, ilustracje i psychoedukację znaleźć można na Facebooku, Instagramie oraz stronie: www.jestnadzieja.com

Poprzez prowadzenie wspierających zajęć kreatywnych pomagałam w ośrodku Fundacji Światło dla Życia, która zajmuje się leczeniem zaburzeń odżywiania oraz wspierałam pacjentki Domu Opieki Św. Franciszka, często osoby u kresu życia.

W swojej karierze zawodowej wcześniej zajmowałam się m. in. pracą w agencji interaktywnej oraz organizacją wydarzeń społecznych i edukacyjnych, głównie z zakresu nowych technologii (startupy, IT) i marketingu, praktycznych warsztatów lub festiwali. Eventy oraz wolontariat dały mi szerokie doświadczenie kontaktu z tzw. millenialsami, cyfrowym pokoleniem Y i Z oraz świadomość problemów dotykających młodych dorosłych, czyli osób w grupie wiekowej około 18-35 lat.

Do wybrania zawodu psychoterapeuty popychało mnie poczucie misji, chęć ulżenia osobom w cierpieniu. Pacjentom chcę pokazać, że jest nadzieja. Pomagać im nadać sens i odnaleźć cel. Myślę, że pomaganie innym przez psychoterapię, lub poprzez wspieranie w najtrudniejszych chwilach życia, nosi znamiona służby bliźnim.

Świadectwo

Wybrałam Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich na miejsce szkolenia w 4-letnim kursie psychoterapii. Chciałam, by pomoc we wracaniu do zdrowia psychicznego osobom cierpiącym była bezpieczna i daleka od wpływów innych religii lub New Age.
Na rozstaju dróg

Jak znajdziesz tę osobę?

jestnadzieja@icloud.com

696 424 791

Galeria zdjęć