Niepubliczne Przedszkole Żółta Parasolka

Niepubliczne Przedszkole Żółta Parasolka

www.zoltaparasolka.pl

Przedszkole wspierające Rodziny w wychowaniu ich dzieci.

Przedszkole Żółta Parasolka wpiera rodziców jako pierwszoplanowych wychowawców w intelektualnym, moralnym i fizycznym kształceniu ich dzieci. Przedszkole oferuje edukację spersonalizowaną, całościową i spójną, opartą na poszanowaniu wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej.. Charakteryzuje nas formacja w sferze cnót ludzkich. Ma ona rozwijać szacunek dla drugiego człowieka, chęć służenia Bogu i ludziom oraz kształtować optymistyczne podejście do wyzwań życia codziennego. W naszym przedszkolu prowadzony jest tutoring rodziny. Zadaniem tutora jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w wychowaniu, pomaganie im w nakreśleniu planu wychowania, jakiego chcielibyśmy najskuteczniejszych sposobów jego realizacji. Prowadzimy obserwację rozwoju każdego dziecka. Obserwacja dzieci w wieku przedszkolnym polega na rozpoznawaniu przez wychowawców stopnia opanowania przez nie określonych umiejętności i przyswojenia konkretnych wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i postawionych celów. Wspólnie z rodzicami dążymy do tego, aby każde z naszych dzieci stawało się uporządkowane w jego postawie wewnętrznej oraz w wykorzystywaniu czasu, z poszanowaniem dla prawdy i naturalnego porządku rzeczy. Aby były również pracowite, hojne, w dzieleniu się nie tylko swoimi rzeczami, ale również swoim życiem, aby były odpowiedzialne, w swojej wolności wobec własnego życiowego projektu, pobożne w swoich relacjach z Bogiem, który nadaje sens ich życiu, oraz radosne w swojej postawie wobec świata i życia.

Świadectwo

Po pierwszych Dniach Otwartych nawiązała się zażyła dyskusja na temat wartości chrześcijańskich, które w naszym przedszkolu są ważne i które będziemy na co dzień kształtować i pielęgnować.. Mieszkańcy byli mocno zdziwieni, że pierwsze przedszkole na osiedlu nie jest „neutralne”. Były nawet komentarze, że projekt nie utrzyma się jak nie zmieni swojego podejścia do tematu wiary. W mojej głowie rozpętała się burza.  Z jednej strony nie wyobrażałam sobie zmiany programu na podstawie wartości chrześcijańskie, bo tylko na tym budujemy. Z drugiej zaś, przyszedł strach, że nie będę miała chętnych rodzin i nie utrzymanie przedszkola. Szczerze mówiąc codziennie się o to modlę, ponieważ  ruszamy 11 stycznia, a mamy zaledwie trójkę dzieci. Boję się, boję się nadal, ponieważ koszty są, jest kadra, a zgłoszenia przystopowały.  Dlatego szukam miejsc, gdzie są ludzie, dla których wartości chrześcijańskie są ważne i to właśnie w tych czasach, jakie mamy, gdzie tak bardzo atakowany jest Kościół, znajdą się ludzie, którzy tym bardziej będą szukać takich miejsc jak nasze..

Na rozstaju dróg

Jak znajdziesz tę osobę?

Galeria zdjęć