Katarzyna Olejniczak

Katarzyna Olejniczak

www.facebook.com/grupa.mocy

Lokalna grupa mocy dla kobiet – Pruszcz Gdański, która powstała z inicjatywy czterech kobiet Kasi Olejniczak, Iwony Paciorek, Agnieszki Stefańczyk i Agnieszki Draczyńskiej.
Łapiemy balans pomiędzy rodziną, obowiązkami, przyjemnościami a rozwojem osobistym. Bardzo pomaga nam w tym Lokalna Grupa Mocy dla Kobiet. Prowadzimy ten projekt w czwórkę. Ta otwarta inicjatywa społeczna trwa od 2018. Jest skierowana do wszystkich kobiet.
Ale nasza wspólna przygoda rozpoczęła się wcześniej, w lutym 2017 roku. Na początku były nas dwie, chętne i gotowe: Kasia i Iwona, zainteresowane czymś nowym i obiecującym. Szybko dołączyła do nas trzecia, potem czwarta. Jesteśmy matki wielodzietnymi, bo warto wspomnieć, że każda z nas ma czwórkę a  nawet piątkę dzieci. Spotykałyśmy się co miesiąc nocami na strychu i gadałyśmy bez narzekania i biadolenia, ale wspierająco i empatycznie.
Z czasem okazało się, że potrzebujących kobiet było jeszcze więcej. Dochodziły do nas głosy zainteresowania od innych kobiet. Czuły ogromne zapotrzebowanie na tego typu GRUPY MOCY. Postanowiłyśmy wypłynąć na głęboką wodę – wyjść z nocnego ukrycia i zejść ze strychu. Pierwsze otwarte spotkanie odbyło się 16 marca 2018 w Pruszczu Gdańskim w zaprzyjaźnionej sali prób: Koncerty na Kochanowskiego https://www.facebook.com/koncertynakochanowskiego
W grupie upatrujemy umocnienia siebie samej a potem można dzielić się tą mocą z innymi. 

Wzmacnianie samooceny kobiet, wspieranie ich w rozwój. 
Grupa pełni nie tylko rolę grupy samopomocy, wsparcia psychicznego, ale jest miejscem tworzenia nowych przyjaźni, wspólnego, lokalnego działania.
Zapraszani są różni goście, jak również jest tu miejsce na dzielenie się swoimi doświadczeniami. To wszystko pomaga nam się uczyć jedna od drugiej. Poznajemy się nawzajem i odkrywamy własna istotę i piękno. Jest to piękne doświadczenie tego, że wspólnota nas bardzo ubogaca.

Świadectwo

W każdej inicjatywie zdarzają się wybory między dobrem, a złem. Jako liderki musimy pamiętać, że jesteśmy tylko ludźmi a nie bogami, i nie zbawimy nikogo. To czasem pokusa. Jednak konieczna jest pokora, że każda z nas ma inną drogę życiową. To co mi pomogło, nie musi być rozwiązaniem problemów drugiej osoby.

Na rozstaju dróg

Jak znajdziesz tę osobę?

Galeria zdjęć